Home
 
Huvudkaraktärer
Julie Parrish  - Faye Granty Mike Donovan - Marc Singer Ham Tyler - Michael Ironside
Yrke: Läkarstudent

När Besökarna anlände första gången. Kort därefter försvann flera av hennes kollegor och vänner, när Besökarna påbörjade sin kampanj för att frysa ut forskarna på Jorden.

Julie och andra med henne skapade den första lilla Motståndsgruppen, och trots hennes blygsamhet blev hon snart en förebild och ledare för gruppen i L.A.

Julie var bidragande till upptäckten av det Röda Dammet, som temporärt förvisade Besökarna från Jorden senare arbetade hon på Science Frontiers där hon höll ett öga på Nathan Bates och tillhandahöll med information till Motståndsrörelsen.
Yrke: Frilansande Kameraman

Var ute på ett uppdrag nere i Centralamerika, när Besökarnas skepp anlände till Jorden.


Skeptisk mot Besökarna, infiltrerade han moderskeppet i Los Angeles och han var den förste att upptäcka sanningen om Besökarna.
Och att kunna ta sig därifrån för att berätta vad han sett.

Även om han är lite som en ensamvarg och väldigt självständig, så blev Donovan snart en väsentlig del och avgörande medlem i Motståndsrörelsen.
Yrke: CIA-agent

Var del av en hemlig gren av USAs hemliga operationer vid tidpunkten som Besökarna anlände första gången.

När Motståndsrörelsen i L.A. började att göra sig ett namn, kom Tyler och hans kompanjon, Chris Faber, och hjälpte dem med deras militära och spionageexpertis och deras globala Motstånds nätverks kontakter.

Efter V-Dagen startade Tyler sitt eget säkerhetsföretag och hyrdes senare av Nathan Bates för att kidnappa Diana, i ett försök att få ur henne hemligheter angående det beslagtagna moderskeppet.
Willie - Robert Englund Elizabeth - Jennifer Cooke Robin Maxwell - Blair Tefkin
Yrke: Tekniker hos Besökarna

Från början var det meningen att han skulle ha stationerats i Mellanöstern, men blev istället förflyttad till Los Angeles i sista ögonblicket.

Ett resultat av denna omflyttning blev att han aldrig lärde sig det engelska språket korrekt, och hans försök till synes enkla fraser ledde ofta till festliga fel.

Han blev kidnappad av Motståndsrörelsen straxt innan deras räd mot mediabegivenheten vid L.A. Medical Center, men Willie sympatiserade med människorna och gjorde gemensam sak med dem. Efter V-Dagen stannade Willie i L.A. för att jobba som kypare på Club Creoles restaurant.
Yrke: .

Känd som "Stjärnbarnet," och hon var det första och enda (kända) blandras avkomman. Omedelbart efter födseln började hon att växa i en oroväckande hastighet, hon ömsade skinn som en Jordisk reptil. På V-Dagen var Elizabeth bidragande till att förhindra att L.A. moderskeppets "domedagsapparat" från att aktiveras och förinta Jorden.

Ett år senare genomgår hon en metamorfos från att vara en ung flicka till att bli en tonårig kvinna, men med ett barns sinne. Medan hon kämpar med att förstå sig själv och att kontrollera sina övernaturliga förmågor, blir saker och ting ännu mer komplicerade när både hon och hennes mor tävlar för uppmärksamheten från Kyle Bates.
Yrke: .

När Besökarna först anlände, blev Robin ögonblickligen attraherad av den lokala "Vänner till Besökarnas" ungdomsledare Brian.

Diana använde denna attraktion emot henne, genom att arrangera så att Brian kunde göra henne gravid. Robin räddades sedan av Donovan, men hon upptäckte snart att hon blivit gravid med Brians barn.
När hon till sist nedkom med sitt barn, visade det sig vara tvillingar, varav ett av dem var övervägande reptilartad, och den andra mänsklig i huvudsak.

Det reptilartade barnet dog kort efter födseln, men dess död stod för de nödvändiga ledtråden för att få fram ett biologiskt vapen som senare skulle komma användas mot Besökarna. När Brian fångades av Motståndsrörelsen, var det Robin som var den som såg till att testa vapnet mot honom.
Elias - Michael Wright Kyle Bates - Jeff Yagher Martin - Frank Ashmore
Yrke: Bedragare, Restaurangägare

Har gjort den största helomvändningen i hans liv sedan den Första Invasionen. Då var han endast en liten tjuv, och då var han alltid sarkastisk och hade ett dålig självförtroende. Elias' bror Ben, en läkare som arbetade tillsammans med Julie, dödades under den Första Invasionen, och Elias började att jobba i Rörelsen kort därefter.

Han var kapabel att använda sina "talanger" för att tillhandahålla nödvändig utrustning till Motståndsrörelsen. Efter Besökarnas reträtt, använde Elias sig av sin nyfunna berömdhet för att öppna en restaurant, kallad "Club Creole". Där upptäckte han en dold panel som ledde till ett underjordiskt rum (som troligen användes under Spritförbudet) och lät senare Motståndsrörelsen använda det som sitt nya huvudkvarter.

Elias' club och hans nya aura respektabilitet utgjorde den perfekta skyddet för Motståndsrörelsens aktiviteter, tills hans hemlighet avslöjades och klubben förstördes av Motståndsrörelsen. Elias dödades av ett av Besökarnas vapen som kallades för desintegrerare, under en rekning, då han och Willie var ute och letade efter Robin och ett flertal andra som tagits som gisslan av Besökarna
 
Yrke: .

Son till Science Frontiers magnat Nathan Bates, det verkar som om Kyle har mycket lite annat gemensamt med sin far.

Kyle mötte först Robin Maxwell när hon var på väg hemåt efter att ha varit nära att fastna i en vägspärr, när hon var på väg ut ur staden. Han förde henne tillbaka till Motståndsrörelsen, där mötte han sedan Elizabeth och blev inblandad i Motståndsrörelsen.
  Rang Kommendörkapten

En av Besökarna, Martin var en av ledarna i Femtekolonn, en grupp Besökare ombord på Moderskeppen som var emot Ledarens invasions planer. Han arbetade nära Diana, Martin var kapabel att förse Mike med detaljer angående Dianas attackplaner. Han tillhandahöll Motståndsrörelsen med Besökaruniformer, och hjälpte till under den slutliga räden mot det LA baserade Moderskeppet.

Martin stannade även frivilligt kvar på Jorden efter att Besökarna hade dragit sig tillbaka. Han blev ljudman åt Mike Donovan, och stannade kvar med Motståndsrörelsen. Medan Donovan och Martin höll koll på Dianas uppehållsort, övermannade Diana Martin och tog hans sista piller av motgiftet mot det Röda Dammet. Martin dog straxt innan den Andra Invasionen.
Philip - Frank Ashmore Nathan Bates - Lane Smith Diana - Jane Badler
  Rang Överinspektör

Skickades till Jorden av Ledaren för att undersöka Ledarens Special Sändebud Charles död. Philip var vid ett tillfälle en Strids Mästare vid Besökarnas tränings Akademi, men bestämde sig för att fokusera på lagen och han är Besökarnas Specialist i de Galaktiska Kodex. Philip är känd över hela flottan för sin ärlighet och integritet.

När Philip först kom till Jorden, brann han av hämndbegär över sin tvillingbror Martins död. Som han trodde hade dödats av Mike Donovan. Philip får till sist reda på att det var Diana som var ansvarig för broderns död, vilket får honom att gå över till fredssaken efter sin bror. Philip går in i Femtekolonnerna och är bidragande till att få viktig information överlämnad till Motståndsrörelsen, trots att han alltid är tvungen att röra sig försiktigt med Diana och Lydia, som misstänker att han är inblandad.
  Science Frontiers ägare

Hans företag fick kontraktet att ta fram hemligheterna bakom Besökarnas moderskepp. Nathans vetenskaplige forskarchef är Juliet Parrish. Innan Dianas rättegång, tar han kontakt med Ham Tyler och hyr in honom för att fejka Dianas död och föra henne till honom. När Diana flyr, slutar Tyler att jobba för Bates och förenar sig åter med Motståndsrörelsen.

Nathan ingår ett avtal med Diana, han talar om för henne att han har ett hemligt lager av det Röda Dammet. Som han kommer att släppa ut i atmosfären om han kommer till skada. Diana blir tvungen att gå med på ett avtal, och Los Angeles blir en Öppen Stad. Där människor och Besökare kan gå obeväpnade.
  Näst högsta befäl och forskningschef.

Hon hade det näst högsta befälet på den första Jordinvasions flottan. Det var Diana som skapade och fulländade omvändelseprocessen, som vände motståndare till att bli allierade och oskyldiga barn till spioner.

Det var uppenbart att Dianas ambition aldrig skulle nöja sig med att vara näst högsta befäl, och hon dödade antagligen John på V-Dagen för att upphöja sig själv till högsta befäl i flottan. Hursomhelst blev hennes befordran kortvarig för resten av flottan hade redan flytt Jorden som förgiftats av Det Röda Dammet.

Diana blev sedan fångad och förberedde sig att ställas inför rätta för hennes brott mot mänskligheten. Men han flydde och återkallade flottan till Jorden, då hon insåg att det Röda Dammet endast var livskraftig i kallare klimat -- och lämnade resten av planeten sårbar för en andra invasion.
Lydia - June Chadwick Charles - Duncan Regehr James - Judson Scott
  Andrebefäl

Under den andra invasionen, blev Lydia Dianas andrebefäl och chef för flottans säkerhetstjänst -- men hennes roll kan kanske best beskrivas helt enkelt som Dianas nemesis. Lydia blev alltmer frustrerad över Dianas inkompetens med att lyckas få bukt med Motståndsrörelsen, och hon kände att Ledaren måste informeras.

Så hon stal en skyttel för att bege sig till hemvärlden med sina nyheter, men Diana såg till att hennes farkost förintades. Och när Ledarens special sändebud Charles anlände för att ta över befälet, blev Diana chockad att få se att Lydia fortfarande var vid liv -- och att hon blivit utnämnd som andrebefäl efter Charles'.
  När Lydia begav sig tillbaka till Hemvärlden för att "informera" om Diana, blev hon beordrad att återvända till Jorden tillsammans med Charles. Som agerade som Ledarens Special Sändebud, hans uppgift var att ta över krigsinsatserna (och följaktligen bli Dianas överordnade) och att övervaka Dianas verksamhet. Han var välkänd över hela flottan för hans framgångar med det motsatta könet, och han hade många kvinnliga besättningsmedlemmar som dreglade över honom. Charles tog över förhandlingarna med Nathan Bates i beslutet angående den Öppna Stadens öde.

Charles var även ansvarig för den nya "omvändelseprocessen" som användes på Ham Tyler, vilket resulterade i Hams mordförsök på Mike Donovan. Lydia var en av de kvinnor som blev kära i Charles, och hon blev förkrossad när han aviserade sina planer att gifta sig med Diana -- då han var en medlem i familjen Ramalon kunde Diana inte avvisa hans frieri. Och hon skulle bli tvungen att återvända till Hemvärlden för att uppfostra hans barn, vilket effektivt skulle göra slut på hennes militära karriär. Trots att Diana gjorde många försök att komma ifrån det, blev Charles och Diana gifta.

Lydia som nu var vansinnigt svartsjuk (speciellt när hon fått reda på att Charles hade beslutat att låta Diana stanna kvar ombord på Moderskeppet), förgiftade en bägare som Diana skulle dricka ur i bröllopssviten. Diana misstänkte att Lydia höll på med något, hursomhelst och bytte bägare med Charles. Charles dog på sin bröllopsnatt.
  Löjtnant

Lite är känt om Löjtnant James' bakgrund. Genom hans handlingar inom flottan, verkar det som om han fångat Dianas uppmärksamhet och blivit hennes "högra hand". Han börjar till slut att få viktiga uppdrag från Diana när det gäller Motståndsrörelsen, och han är den officer som skickades för att eliminera en datorexpert som tog sig in i Besökarnas datorsystem.

Diana tar James som sin älskare, och involverar honom i allt som har med Motståndsrörelsen och med Philip att göra. När sedan Ledaren anländer för att förkunna fred mellan de två planeterna, försöker Diana åter att gå emot vapenstilleståndet och med James' hjälp, försöka att misskreditera Motståndsrörelsen och Lönnmörda Ledaren. Dianas plan avslöjas och James blir arresterad.
  
)
2008 Scifi-Info.nu
STaRGaTE UNIVERSE l Babylon 5 l Star Trek