Home

Serenitys Besättning
Kapten Malcolm "Mal" Reynolds - Nathan Fillion Zoe - Gina Torres Wash - Alan Tudyk
Yrke: Kapten

Serenitys befälhavare

Han är en besegrad soldat som motsatte sig planeternas enande av Alliansen till ingen nytta. Världen som han kallade för “hem” är nu borta, har gör vad han kan för att hålla sitt skepp flygande och dess besättning intakt.

Osäker på sin roll i fredstid, och han vill ha ett mormalt liv, men samtidigt vet han att han troligen aldrig kommer att få det, vilket är en pågående intern konflikt.
Yrke: Löjtnant

Hon tjänstgjorde tillsammans med Mal under kriget, och har under tiden blivit mycket lojal till honom.

Hon står i tacksamhetsskuld till honom för att han räddade hennes liv. Och slit mellan denna skuld och sin egen framtid tillsammans med sin make Wash. Hon har styrkan och erfarenheten för att ta över befälet ombord på skeppet, om detta skulle behövas.
Yrke:

Är den som ser till att dom kommer dit dom ska som pilot ombord på Serenity, och han är gift med Zoe.Han är blygsam, självkritisk och inte alls en brännande hjältetyp. Han är den lugne av dem alla, och har ett sinne för humor.
Kaylee - Jewel Staite Ambassadör Inara - Morena Baccarin Jayne - Adam Baldwin
Yrke: Mekaniker

Skeppets ingenjör

Och dess ljusglimt, Kaylee känner sig mer hemma ombord på "sitt" skepp än på marken.
Yrke: Följeslagerska

SHennes yrke är “följeslagerska”, och hon har sitt eget utrymme ombord på skeppets ena skyttel.

Hon är en högklassig kurtisan, i en tid när prostitution är helt laglig på dom flesta planeterna. Men orsaken till att hon bestämt sig för att arbeta från fireflyklassfarkosten Serenity, förblir ett mysterium.
Yrke: Legoknekt

Stor, tuff och otrevlig;
Jayne är en lojal soldat… tills han får ett bättre erbjudande och för närvarande, är det bästa han har om bord på Serenity.
Book - Ron Glass Simon Tam - Sean Maher River Tam - Summer Glau
Yrke: Präst

Han är en präst, äldre och lite visare än resten av besättningen.


Men ingen vet riktigt om Book är ute på ett uppdrag för att sprida Guds orde, över universum eller om han är ute på en personlig “promenad.” Han har funnit gud, men han måste även finna sig själv.
Yrke: Läkare

Skeppets läkare

Simon jobbar som Serenitys läkare, för att få flyga med dem. Och han kommer från en välbärgad bakgrund, och har fått en privilegierad fostran. Han har hela tiden en annan åsikt tvärtemot Kaptenens beslut.
Yrke:

På gränsen till att vara mentalt sjuk, och River kan läsa dom flestas tankar och har en tendens att inte bara säga vad hon själv tänker, utan vad andra tänker också.

Alliansen är mycket angelägen om att “få tillbaka” sitt geni.
  
)
© 2008 Firefly and all related images and content contained within this site are © Fox Broadcasting Company. Scifi-info is an unofficial fansite,
and no copyright infringement is intended

STaRGaTE UNIVERSE l Babylon 5 l Star Trek