Home
A Day in the Life
  Gäststjärnor: Anthony Figurski - Don Thompson, Brendan "Hot Dog" Costanza - Bodie Olmos, Noel "Narcho" Allison - Sebastian Spence, Diana Seelix - Jennifer Halley, Felix Gaeta - Alessandro Juliani, Cally Henderson Tyrol - Nicki Clyne, Menige Stewart Jaffee - Michael Leisen, Carolanne Adama - Lucinda Jenney, Nicholas Tyrol - Finn Devit
Story: Mark Verheiden, Regissör: Rod Hardy.

 
På den 40e dagen sedan man senast såg Cylonerna, vaknar flottan till en lugn morgon. Sergeant Tyrol anmäler sig själv och Cally som frivilliga, att sköta reparationerna på en skadad luftsluss. Och utan att ta hänsyn till Callys plan, att spendera dagen med deras son Nicholas. Medan de arbetar med slussen, grälar Cally och Tyrol om hur man ska balansera deras arbetes krav och familj. Plötsligt känner slussens system en höjning i trycket, som orsakas av ett litet läckage. Så dörrarna stängs automatiskt, och låser in Cally och Tyrol. För att överleva, måste de reparera läckan - om dom kan.

Den här dagen är också årsdagen av Amiral Adamas bröllop till Carol Anne, Lee och Zaks mamma. Även om han och hans fru älskade vandra, skilde de sig för länge sedan. Plågad av dessa minnen, kämpar Adama för att fokusera på sina arbetsuppgifter för dagen. President Roslin har bett honom att anvisa Lee till att övervaka en kommitté, bestående av advokater som planerar Gaius Baltars rättegång.

Adama hittar Lee som läxar upp sina piloter för oförsiktig flygning, en föreläsning som ordagrant lånats från Adama. Därefter berättar Lee att han är för upptagen för att ta Roslins uppgift. Han medger emellertid, att innan militären tog över hans liv önskade han en gång att bli advokat precis som sin farfar Joseph. Förvånat tvingas Adama till att betrakta hur lite han känner till om sin son, och hur lätt det är för att personliga och familjedrömmar ska dö under tjänstens krav.

Bägge männen kallas till sina plikter, när läckan som hotar Tyrol och Callys liv, börjar utvidgas. Med den låsta kammaren som vräker ut luft, har de unga föräldrarna mindre än en halvtimme innan dom kvävs till döds.

Lee, Starbuck och Athena flyger snabbt en Raptor till utsidan, vid den skadade luftslussen. Ombord på Galactica står Adama och ryser när han från ett observationsfönster ser Tyrol och Cally, som inför döden förnyar sin förpliktelse till sitt förhållande och deras son. Därefter ger Adama order om att de yttre dörrarna ska sprängas upp. Och Tyrol och Cally dras ut i rymden, där de plockas upp av den väntande Raptorn för att sen snabbt tas till sjukavdelningen.

Medan Tyrol och Cally klamrar sig fast vid livet, utfrågas Lee av sin pappa. Adama som spenderat dagen med att tänka på sin sönderfallna familj, är på ett ovanligt glatt humör. Medan deras far och son samtal pågår, kommer hemligheter som begravts av tiden tystnad upp. Denna konversation kommer endera att göra klyftan större mellan de enda levande medlemmarna av Adamafamiljen, eller hjälpa till att läka den.
l Occupation l Precipice l Exodus l Exodus, del 2 l Collaborators l Torn l A Measure of Salvation l Hero l Unfinished Business l The Passage l The Eye of Jupiter l Rapture l Taking a Break from All Your Worries l The Woman King l A Day in the Life l Dirty Hands l Maelstrom l The Son Also Rises l Crossroads l Crossroads, del 2 l
  
2008 Scifi-Info.nu  "Battlestar Galactica" and all related characters and images are the property of Scifi Channel, No copyright infringement is intended
by the editor of scifi-info.nu. This page is not for profit, only informational purposes and fun.
STaRGaTE UNIVERSE l Babylon 5 l Star Trek