Tillbaka..

Battlestar Galacticas: Besättning
Befälhavare William Adama -
Edward James Olmos
President Laura Roslin - Mary McDonnell Kapten Lee Adama (Apollo) -
Jamie Bamber
Krigshjälte och befälhavare ombord på Galactica, och nu leder han mänsklighetens överlevande under den avgörande striden mellan människan och maskinerna.

Han var i själva verket på väg att gå i pension efter att ha spenderat många år av fred i militären. Han har glidit bort från sin son Lee, som lägger skulden på Adama för sin bror Zaks död, och är en ensamvarg som mycket väl känner bördan av att vara i ledningen. Han är en rättfram, insiktsfull ledare som gör snabba beslut och har på sig en enkel dagsuniform med ett minimum av tjänstetecken.

När Cylonerna gick till angrepp, tillintetgjorde dom nästan hela mänskligheten, vilket lämnade Adama i befälet över koloniförsvaret. Han är angelägen att hämnas dom biljarder döda. Men med en viss motvilja, låter han sig övertalas att överge den sista kolonin, och transportera kvarlevorna av mänskligheten till ett avlägset solsystem, långt ifrån dom blodtörstiga Cylonerna. Det är från bryggan i hans föråldrade skepp som han försöker leda Galacticas flyktingar tillbaka till deras legendariska, och troligen icke existerande, hemvärld även känd under namnet Jorden.
Skolminister Laura Roslin tar på sig det kolossala ansvaret när den dödliga Cylonattacken, lämnar henne närmast i ordningen för presidentplatsen.

Tuff och bestämd när hon behöver vara det, men Laura är även en lärare med ett starkt intellekt och en moralisk grundstomme. Efter att hon diagnostiserats med dödlig bröstcancer, gick hon ombord på en rutinflygning samtidigt som Cylonerna angrep och förintade hennes planet, vilket gjorde henne till president över Kobols Tolv Kolonier.

Helt inriktad på att bevara en kärna av mänskligheten från denna nästa totala förintelse som redan dödat biljarder, återvänder Laura till Battlestar Galactica för att göra anspråk på sin maktbefogenhet, genom att beordra Adama mot hans vilja till en början, att dra sig tillbaka från stridszonen. För att leta rätt på ett lugnt hörn i universumet, så att mänskligheten ska kunna återuppbygga sig själv.
DAdama är en av dom bästa piloterna i dom 12 Kolonierna.När Cylonerna kom tillbaka, blev han tvungen att undertrycka sin ilska och förena sig med Befälhavaren och Starbuck, hans pilotpartner och vän, för att beskydda mänsklighetens och deras framtid.
Löjtnant Kara Thrace (Starbuck) - Katee Sackhoff Överste Saul Tigh - Michael Hogan Dr. Gaius Baltar - Jim Callis
Kara är Viperpilot. En ensamvarg, och lika odisciplinerad och rebellisk utanför sin cockpit som hon är kalkylerande och pedantisk i den, hon kan mycket väl vara en av flottans bästa piloter, och hamnar ständigt i trubbel på grund av att hon inte tål idioter. L2é Officer ombord på Battlestar Galactica. Han är bland dom bästa att ha vid sin sida, även om han har lätt att tappa humöret.

Han hamnar ständigt i gräl med Starbuck, och har problem med spriten.
Forskargeniet Gaius Baltar är en av det smartaste som mänskligheten har att erbjuda.

Olyckligtvis motverkar hans överflöd av intellekt en brist av etiska principer. Det var hans moraliska svaghet som ledde till mänsklighetens förintelse.
Löjtnant Sharon Valerii (Boomer / Athena) - Grace Park Löjtnant Karl "Helo" Agathon - Tahmoh Penikett Sergeant Galen Tyrol - Aaron Douglas
Raptorpilot ombord på skeppet Battlestar Galactica, hon har nyligen kommit ut från flygskolan.

Och det märks, hon litar inte lika mycket på sig själv som dom andra piloterna, mer utsatt. Hennes co-pilot är Helo, som gick ut två år före henne.
  Som Boomers co-pilot, har dom byggt upp ett starkt band och tillit under strid.


Men Helo överlämnar sin plats ombord på deras farkost inför trippen tillbaka till Moderskeppet, för att ge den till Gaius Baltar, den välkände vetenskapsmannen.
  Denne tekniker är fårad, och med det tärna utseendet på någon som spenderat en livstid runt stora maskiner.

Han är det slags man som besättningen skulle göra vad som helst.

Hans teknikergrupp är ansvariga för uppdraget att återställa Befälhavare Adamas gamla viper från det första Cylonkriget.
Sergeant Anastasia "Dee" Dualla - Kandyse McClure Nummer Sex (Caprica) - Tricia Helfer ..
  Hennes nuvarande befattning har placerat henne vid Stridsinformationscentertjänst.

Hon är rättfram, tuff och praktisk även när det gäller kärlek. Dom flesta i besättningen kallar Dualla för "D".

Hon har byggt starka vänskapsband med större delen av besättningen, under hennes tid ombord på Galactica. Hon och Billy Keikeya skapar ett starkt band under Cylonangreppet, som till slut ändras till ett romantiskt förhållande.
  Genialisk och förkrossande vacker, Nummer Sex är en av den nya kullen Cyloner, som inte kan urskiljas från sina mänskliga skapare.

Dom har nu kommit upp till ytan efter årtionden av tystnad, för att ödelägga dom som skapade dem och sedan övergav dem. Hon förförde Dr. Gaius Baltar till att avslöja mänsklighetens försvarsnätverk, för att förstöra deras militärförmåga i ett enda slag.

Efter att ha implanterat sin egen bild i Baltars hjärna via ett minneschip, lever den eleganta och slagfärdige förförerskan vidare inne i hans hjärna, där hon oupphörligen retar honom, även efter att han flytt för sitt liv till Battlestar Galactica.
  ..
Battlestar Galactica 1978
Kommendör Adama - Lorne Greene Kapten Apollo - Richard Hatch Löjtnant Starbuck - Dirk Benedict
  ..   ..   ..
Baltar - John Colicos Athena - Maren Jensen Löjtnant Boomer - Herbert Jefferson
  ..   ..   ..
Cassiopeia - Laurette Spang Boxey - Noah Hathaway Överste Tigh - Terry Carter
  ..   ..   ..
Löjtnant Jolly - Tony Swartz Rösten - Patrick Macnee ..
  ..   ..   ..
Battlestar Galactica 1980
Barry Van Dyke - Löjtnant Dillon Robbie Rist - Dr. Zee Kent McCord - Kapten Troy
  ..   ..   ..
Lorne Greene - Kommendör Adama Robyn Douglass - Jamie Hamilton ..
  ..   ..   ..
.. .. ..
  ..   ..   ..
  
)
2010 Caprica and all related images and content contained within this site are Syfy. Scifi-info is an unofficial fansite,
and no copyright infringement is intended

STaRGaTE UNIVERSE l Babylon 5 l Star Trek