Denna spinoff från Tremors-filmerna berättar om den lilla pittoreska staden Perfection, Nevada, som har ett litet problem med mycket stora maskar. Så kallade Graboider och dess avkomma Shriekers och Ass-Blasters, har översvämmat dalen, men har placerats på regeringens skyddade djurarters lista. Lokalinvånarna har knappt tillåtelse att bo där än att lämna sina hem, så länge som de inte skadar varelserna, speciellt den stora Graboiden som fått namnet "El Blanco."

För att komplicera saken än värre, har ett hemligt regeringslabb genom en olyckshändelse släppt ut en genföreningssubstans kallad "Mixmaster" i området, vilket då och då gör att olika djurtyper kombineras till nya monster …

.Tremors, på Tv

Med reservation för ändringar, i kanalernas tablåer. Se dagstidningarnas tv-sidor, och kanalernas hemsidor. 
 ..
.

..
..

 

Gateblog

Här hittar ni recensioner, och nyheter rörande denna underbara värld, av science fiction m.m. Lite då och då har vi utlottningar av filmer.

Kategorier :

 

 

LÄNKAR