Home
Buffy the Vampire Slayer
Angel
Moonlight
True Blood
Blade
Supernatural
Tru Calling
The Vampire Diaries
Filmer

Den här delen av scifi.info, är dedikerad till alla saker man är rädd för.

..

Vamps Demoner Varulv
Legender om vampyrliknande varelser och deras handlingar förekommer långt tillbaka - Odysseus utför själv en ritual för att locka fram de döda i Odysséen.
 läs mer
Demon (gr. dai'mon, lat. daemon) betecknas ej sällan i den grekiska litteraturen, åtminstone hos Homeros och skalderna.
 läs mer
Berättelserna är inte samstämmiga om huruvida en varulv förvandlas till en varg eller till ett monster som liknar en blandning av människa och varg.
 läs mer

Recensioner och uppdateringsinfo m.m.
..
..
..
..
2008 Scifi-Info.nu
STaRGaTE UNIVERSE l Babylon 5 l Star Trek